9 av 10 menstruerande kvinnor i världen saknar tillgång till kommersiella mensskydd. Istället används torkade löv, trasor eller inget alls. I skolan undviker många flickor att ställa sig upp i klassrummet för att svara på frågor när de har mens eftersom de är oroliga för fläckar på kläderna.
Genomsnittskvinnan har mens ungefär 2280 dagar av sitt liv. I delar av världen där skoltoaletter saknas är det vanligt att flickor uteblir från skolan när de har mens. I Kenya innebär det att en flicka förlorar 18 av grundskolans 108 skolveckor.
I genomsnitt blöder en person 4 msk per mensperiod, men eftersom blodet blandas ut med kroppsvätska och slemhinna från livmodern kan det upplevas som mycket mer. Oftast är blödningen rikligast under mensens första dagar. I länder som saknar bra skoltoaletter och säkert mensskydd tvingas 1 av 10 stanna hemma från skolan under mensen.
Allt händer! Kunskapen om vad som händer i kroppen under mens måste öka. 70 % av flickorna i Indien hade inte en aning om vad som hände när de fick sin första mens och i Iran tror varannan flicka att mens är en sjukdom.
Tillgång till skoltoaletter kan vara avgörande för att flickor kan gå i skolan. När toaletter och rent vatten saknas hotar infektioner och trakasserier eftersom flickorna inte har en privat plats där de kan byta mensskydd. Rädda Barnen arbetar för att öka tillgången till toaletter där flickor kan tvätta händerna och byta mensskydd i fred.
Oavsett dag har ungefär 800 miljoner mens. De flesta får sin första mens i 12-13-årsåldern, men det händer att mensen kommer redan vid 9 års ålder. Det är inte ovanligt att barn hoppar av skolan när de får mens eftersom det saknas fungerande skoltoaletter.
60% av skolorna i Elfenbenskusten saknar toaletter. I Sierra Leone har bara var tjugonde skola på landsbygden toaletter som håller nationell standard. Istället används buskar. För en skola med tusentals elever är det ett stort problem, framförallt för flickorna.
* denotes required field